Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EA5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3166

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2024
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2023 г.
Дата на публикуване: 01.11.2023

Касов отчет към 31.12.2021 г.
Дата на публикуване: 01.11.2023

Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2021 г.
Дата на публикуване: 01.11.2023

Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2020 г.
Дата на публикуване: 01.11.2023

Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2019 г.
Дата на публикуване: 01.11.2023