Z6_PPGAHG800PV3C0QBGJIQC20026
Z7_PPGAHG800PV3C0QBGJIQC200Q6
Контактна Форма Местонахождение

Контакти

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 28.03.2024

   

    Директор : Д-р Росица Милчева

    Телефон: 068/699-421; e-mail: director@rzi-lovech.bg

    Приемно време: понеделник и четвъртък от 14,00 до 16, 00 часа

 

    Гл.секретар: Маруся Върбанчева

    Телефон: 068/699-423;  e-mail: glav-sek@rzi-lovech.bg

    Приемно време: вторник и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа 

 

    Директор дирекция  АПФСО - Цветанка Тотева

    Телефон: 068/621-124;  e-mail: apfso@rzi-lovech.bg

 

    Директор дирекция "Медицински дейности" - Д-р Йордан Димитров

    Телефон: 068/669-437; e-mail: dmd@rzi-lovech.bg

    Приемно време: от вторник до петък от 09,00 до 11,00 часа 

 

    Директор дирекция  "Обществено здраве" - Д-р Нели Спахийска

    Телефон: 068/601-516,  068/699-427; e-mail: dzk@rzi-lovech.bg

    Приемно време: от вторник до петък от 09,00 до 11,00 часа 

 

   Директор дирекция "Надзор на заразните болести" - Д-р  Даринка Дочева

   Телефон: 068/601-514; 068/699-436; e-mail: nzb@rzi-lovech.bg

   Приемно време: от вторник до петък от 09,00 до 11,00 часа 

 

    Д-р Нели Томчева - ръководител ОКА :e-mail: oka@rzi-lovech.bg

 

   Регионална картотека на медицинските експертизи - Д-р Й.Димитров

   Телефон: 068/601-410; 068/667-325; e-mail: rkme@rzi-lovech.bg