Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

МАЛАРИЯТА – ОПАСНА ТРОПИЧЕСКА ПАРАЗИТОЗА

Дата на публикуване: 01.04.2024
Последна актуализация: 01.04.2024

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ЛОВЕЧ

 

МАЛАРИЯТА – ОПАСНА  ТРОПИЧЕСКА  ПАРАЗИТОЗА

 

По данни на Световната здравна организация, маларията е една от най-разпространените заразни болести в световен мащаб.

Маларията е внесено тропическо паразитно заболяване, представляващо сериозен медицински и социален проблем, преди всичко случаите на тропическа малария с летален изход при закъсняло и неадекватно лечение.

След ликвидацията на маларията през 1965 година в нашата страна се регистрират само внесени случаи на това заболяване. Климатичните промени, засилващият се поток от мигранти, туристи и чуждестранни  студенти към България, повечето от които от страни с разпространена малария, създава риск от възстановяване на местната трансмисия. През последните 10 години в страната са регистрирани 110 случая на внесена малария, от които 73 са на тропическа малария с причинител Plasmodium falciparum.

. Причинители на маларията са пет вида маларийни плазмодии (Plasmodium falciparum, Plasmodium knowlesi, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax),  които паразитират в женските комари от род Анофелес. Инфекцията се внася в човешкия организъм по трансмисивен механизъм, посредством ухапване от малариен комар. Заболяването представлява инфекция на кръвта, предавана от комари от болни на здрави хора. Други механизми на предаване са трансплацентарният (при увредена плацента), предаване на инфекцията по време на раждане (отслояване на плацентата, смесване на кръвта на майката и на плода, както и при родова травма) и хемотрансфузонният.

В началото клиничните прояви на болестта наподобяват грипоподобно състояние – отпадналост, главоболие, светлобоязън, болки в ставите и мускулите. Тези прояви обикновено отзвучават след 2 до 5 дни, след което започват типичните за маларията температурни пристъпи. В зависимост от вида на маларийния плазмодий, причинител на заболяването тези пристъпи се редуват през различен период от време – най – често през 1 или 2 дни. Започват с рязко повишаване на телесната температура до 40 – 41  C, студени тръпки по цялото тяло, последвани от чувство за непоносима горещина и обилно изпотяване. Между пристъпите болните са отпаднали, но с добро самочувствие, апетитът им се повишава, имат усещането, че са оздравяли, телесната  температура се нормализира.

С прогресиране на заболяването се увеличават и стават болезнени черния дроб и далака, развива се тежка анемия. Заболелите от малария, живеещи в маларийни райони често имат изграден добър имунитет и при тях болестта протича сравнително по-леко, но за хора, живеещи в немаларийни райони протичането е по-тежко, съчетава се с различни усложнения и понякога води до фатален изход.

Поради тези причини, при пътуване в тропически страни с висока заболяемост от малария е наложително да бъдат взети редица профилактични мерки за предотвратяване развитието на заболяване.

Преди заминаване в тропическа страна е необходимо да се посети личния лекар, който да даде указания, относно средствата и начините за предпазване от малария и да посочи препарати и схеми за химио-профилактика и лечение. Напомняме, че таблиците за разпространение на маларията, рискът за заразяване, резистентност и препоръки за химиопрофилактика са публикувани в интернет страницата на НЦЗПБ, Отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на посочения линк: (https://ncipd.org/images/UserFiles/File/Parazitologia/Malaria countrylist.pdf).

По време на престоя се налага да се използват различни кремове и лосиони за обработване на откритите части на тялото против ухапване от комари.

Помещенията трябва да бъдат обработени с инсектицидни средства, по възможност прозорците да са замрежени!

След края на пътуването е задължително посещение при личния лекар и да се уведоми за пребиваването в тропическа страна!

При всяко неясно температурно състояние, се търси незабавно лекарска помощ и се съобщава на лекаря за посещение в тропическа страна!