Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

 

Политика за прозрачност

В качеството си на администратор на лични данни, Регионална здравна инспекция (РЗИ) гр.Ловеч има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт с Регионална здравна инспекция гр.Ловеч:

Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев“ № 27А

Електронна поща: rzi@rzi-lovech.com

Интернет страница: 

За контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Добромир Пейчевски – адвокат от ЛАК

Електронна поща: dpo.rzi-lovech@abv.bg

Моб.тел. 0877 45 69 64

 

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ,

СЕ ОБРАБОТВА ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 

  • Упражняване на правомощията по Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му;
  • Упражняване на правомощията по Закон за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му;
  • Упражняване на правомощията по Закон за водите и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му;
  • Упражняване на правомощията по Закон за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му;
  • Упражняване на правомощията по Закон за вредното въздействие на химичните вещества и смеси, релевантното законодателство на ЕС и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му;
  • Упражняване на правомощията по Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му;
  • Упражняване на правомощията по Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му;
  • Упражняване на правомощията по Закон за контрол на кръвта, кръводаряването, кръвопреливането наркотичните вещества и прекурсорите и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му;
  • Упражняване на правомощията по Закон за храните, релевантното законодателство на ЕС и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му;
  • Упражняване правомощията по Закон за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането им.

 

Целия документ изтегли от ТУК ->  Политика за прозрачност

Политика за прозрачност
Дата на публикуване: 29.11.2023