Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Информация за сведение и ползване от страна на общопрактикуващите лекари, изпълнители по Национални програми с ваксинопрофилактика

Дата на публикуване: 21.12.2023
Последна актуализация: 21.12.2023

Правила при въвеждане на извършени препоръчителни имунизации в рамките на националните програми

            I. Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонен грип и пневмококови инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г.

 1. Прилагат се ваксини VaxigripTetra с код 16568 и InfluvacTetra с код 16146.
 2. Срок за приложение на ваксините от 01 октомври на настоящата година до 31 март на следващата година.
 3. Подлежащи на имунизация лица: лица на възраст на и над 65 г. в годината на поставяне на ваксината.
 4. Всяко лице на посочената в т. 3 възраст може да получи само една доза в рамките на срока, определен в т. 2.

           

            II. Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г.

 1. Подлежащи на имунизация лица: момичета на възраст от 10 г. до 13 г. вкл. за първа доза и от 10 г. до 14 г. вкл. за втора доза.
 2. За първа доза се прилага само ваксината Gardasil 9 с код 48571. Отчита се както следва:

            -  по код 77 – за момичета на 11 и 12 г.;

            - по код 79 – за момичета на 13 г.;

            - по код 81 – за момичета на 10 г.

 1. Интервалът между първа и втора доза може да бъде между 180 и 390 календарни дни.
 2. Втора доза Gardasil 9 се отчита по следния начин:

            - по код 78  - при поставена първа доза на момиче по код 77 или по код 81;

            - по код 80 – при поставена първа доза на момиче по код 77 или по код 79;

            - по код 81 – при поставена първа доза на момиче по код 81.

 1. По кодовете на програмата не може да се отчита поставена ваксина Gardasil 9 на момиче, ваксинирано преди това с Gardasil по програма, т.е. ако има вписана ваксина Gardasil по някои от тези кодове, не се приема Gardasil 9.
 2. Ваксина Gardasil с код 16074 се прилага само като втора доза при момичета на възраст 10-14 г., получили първа доза Gardasil.
 3.  Ваксина Gardasil  се прилага до 31.07.2024 г.

           

            III. Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 – 2025 г.

 1. Подлежащи на имунизация лица: новородени от 6 седмична възраст до 24/32 седмична възраст, в зависимост от прилаганата ваксина и схема.
 2. При двудозова схема: прилага се ваксина Rotarix с код 17091. Отчита се както следва:

            - по код 82 – поставена първа доза на дете на възраст от 6 до 20 седмици вкл.;

            - по код 83 – поставена втора доза на дете на възраст от 10 до 24 седмица.

 1. Минимален интервал между 1 и 2 доза – 28 дни
 2. При тридозова схема: прилага се ваксина Rotateq с код 2565. Отчита се както следва:

            - по код 84 – поставена първа доза на дете на възраст от 6 до 12 седмици вкл.;

            - по код 85 – поставена втора доза на дете с минимален интервал от първата доза 28 дни, но не по-късно от 28 седмица;

            - по код 86 – поставена трета доза на дете с минимален интервал от втората доза 28 дни и не по-късно от 32 седмица.

            Информацията е за сведение и ползване от страна на общопрактикуващите лекари, изпълнители по горепосочените национални програми.