Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Безплатно и анонимно изследване на желаещи граждани за ХИВ/СПИН, сифилис, хепатит В и С

Дата на публикуване: 01.03.2024
Последна актуализация: 01.03.2024

 

В изпълнение на дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и  сексуално предавани инфекции в Република България 2021-2030 г. и във връзка с провеждане на вторият етап от Националната АНТИСПИН кампания през месец февруари, който тази година е под мотото „Отговорността е секси - използвай презерватив“ Регионална здравна инспекция Ловеч организира безплатно и анонимно изследване на желаещи граждани за ХИВ/СПИН, сифилис, хепатит В и С. Изследването ще се осъществи от експерти от Дирекция „Надзор на заразните болести“ на 06.03.2024 г. – сряда от 10.00 ч. до 13.00 ч. в залата на дом „Преслав“ в гр. Ловеч.