Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

ИМУНИЗАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ КОКЛЮШ НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ МЕЖДУ 27-ма и 36-та ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА

Дата на публикуване: 08.05.2024
Последна актуализация: 08.05.2024

По разпореждане на Министерството на здравеопазването, Регионална здравна инспекция гр. Ловеч организира кампания за безплатно ваксиниране на бременни жени между 27-ма и 36-та гестационна седмица срещу коклюш, която стартира на 08.05.2024 година.

Имунизацията е препоръчителна, съгласно Наредба № 15 от 2015 г. за имунизациите в Република България, изм. и доп. ДВ бр. 40/07.05.2024 г. и ще се извършва по желание.

Условие за поставяне на безплатна имунизация на бременна жена е наличието на медицински документ от проведен преглед/наблюдение/насочване за имунизация от специалист по акушерство и гинекология, общопрактикуващ лекар или друг медицински специалист, от който е виден настоящия период на бременността.

 Имунизацията срещу коклюш при бременни жени в 27-36 гестационна седмица е еднократна и се извършва с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание с търговско наименование Boostrix.

 

За област Ловеч е разкрит имунизационен кабинет към „Медицински център – Ловеч“ ЕООД гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 27, ет. 3.  

 

Работно време от 8.30 до 12.30 ч. всеки работен ден.

 

Телефон за връзка: 0895 31 38 12