Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и  сексуално предавани инфекции в Република България 2021-2030

Дата на публикуване: 08.03.2024
Последна актуализация: 08.03.2024

В изпълнение на дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и  сексуално предавани инфекции в Република България 2021-2030 г. и във връзка с провеждане на втория етап от Националната АНТИСПИН кампания, Регионална здравна инспекция Ловеч, със съдействието на Областния управител г-н Виктор Стойчев,  осъществи на 06.03.2024 г.  безплатно и анонимно изследване на желаещи граждани за ХИВ/СПИН, сифилис, хепатит В и С. Предоставени са образователни и рекламни материали, кондоми. Изпълнението на дейностите продължава и в месеците до края на годината, като изследванията ще се осъществяват в лабораторията „Медицински изследвания“ на РЗИ-Ловеч.