Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 05.02.2024 - 11.02.2024

Дата на публикуване: 12.02.2024
Последна актуализация: 12.02.2024

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н

ЗА ПЕРИОДА 05-11 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

 

Епидемиологичен надзор

За периода 05.02. - 11.02.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 22 случая за гр. Ловеч;

            Скарлатина –  3 случая – 1 случай за гр. Ловеч и 2 случая за  гр. Троян

Коронавирус –   11  случая.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 11.02.2024 г. включително е 5 на 100 хил. население, при 13  на 100 хил. население за предходната седмица.

Регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 139, 35 на 10 хил. население, при 199, 07 на 10 хил. население за предходната седмица.

 

Във връзка с провеждане на вторият етап от Националната АНТИСПИН кампания по случай празника на влюбените (14 февруари), който тази година е под мотото „Отговорността е секси - използвай презерватив“ Регионална здравна инспекция Ловеч, съвместно с БМЧК гр. Тетевен и гр. Ловеч организира безплатно и анонимно изследване на желаещи граждани за ХИВ/СПИН, сифилис, хепатит В и С.

Местата, на които ще се извършва от екип на РЗИ – Ловеч безплатно и анонимно изследване за ХИВ, СПИ и вирусни хепатити тип Б и С на територията на област Ловеч, са както следва:

    • На 14.02.2024 г. в гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов” №42, етаж втори (сградата на бившото ТКЗС) от 10.00 до 13.00 ч. Съвместно с БМЧК гр. Тетевен ще се проведе улична акция за разпространение на информационни материали – плакати, картички и презервативи.
    • На 15.02.2024 г. в гр. Ловеч, в ППМГ от 10.30 до 11.30 ч. Ще се предоставят здравно информационни материали и предпазни средства на всички лица;
    • От 12.02.2024 г. до 19.02.2024 г. включително РЗИ-Ловеч обявява Седмица на отворени врати за провеждане на анонимни и безплатни изследвания за ХИВ, Хепатит С и Хепатит В с бързи тестове и по метода ELIZA на желаещи граждани в микробиологична лаборатория на дирекция НЗБ при РЗИ Ловеч. Работно време на лабораторията – всеки делничен ден от 10.00 до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.00 ч.

Здравен контрол

През периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 25 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Троян, гр. Летница и гр. Тетевен. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

Извършена е проверка на 18 козметични продукта в 4 обекта за производство на  козметични продукти за съответствие с изискванията на Регламент 1223/2009г. относно козметичните продукти по отношение на състав, етикетиране и срок на годност. Не са констатирани нарушения.

Извършени са 10 проверки са във връзка с чл. 56 от Закона за здравето за прилагане на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. Проверени са 2 аптеки в гр. Тетевен; 3-ма лекари с разрешения за продажба на лекарства в с. Градежница и с. Гложене общ. Тетевен и 5 лечебни заведения – групови практики за специализирана медицинска помощ  по Кардиология, Неврология и Ортопедия и травматология на територията на гр. Ловеч. Нарушения не са установени.

Осъществени са 2 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 2 проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в аптеки в гр. Тетевен. Установени за 2 нарушения на законодателството и предстои издаване на 1 предписание и 1 Акт за установяване на административно нарушение.

През периода са извършени 3 проверки по Наредба 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти на 3-ма лекари с разрешение за продажба на лекарства в с. Градежница и с. Гложене.

В  едно от лечебните заведения с разрешение се съхраняват лекарствени продукти в количества, повече от необходимите за 5-дневен курс на лечение, разрешени в Наредба 5/2011 г. Издадено е 1 Предписание и Заповед за спиране от продажба на лекарствените продукти. Предстои издаване на Акт за установяване на административно нарушение.

Извършени 5 проверки по Метрология на групови практики за специализирана медицинска помощ  по Кардиология, Неврология и Ортопедия и травматология на територията на гр. Ловеч. Нарушения не са установени -  ЕКГ апарати и апарати за кръвно налягане – стикери в срок.