Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 22.01.2024 - 28.01.2024

Дата на публикуване: 30.01.2024
Последна актуализация: 30.01.2024

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ПЕРИОДА 22-28 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

 

            За периода 22.01. - 28.01.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 21 случая, от които 14 за гр. Ловеч, по 2 сл. за с. Славяни и с. Радювене, 3 сл. за гр. Троян;

            Скарлатина – 1 случай за с. Дерманци;

Коронавирус –   11  случая.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 28.01.2024 г. включително е 19 на 100 хил. население, при 20  на 100 хил. население за предходната седмица.

За периода 22.01. - 28.01.2024 г. регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 185, 8 на 10 хил. население, което е снижение със седем пункта в сравнение с предходната седмица - 192, 44 на 10 хил. население. Регистрираната заболяемост  е в рамките на нормалните стойности за сезона.