Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 22.04.2024 - 28.04.2024

Дата на публикуване: 30.04.2024
Последна актуализация: 30.04.2024

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н

ЗА ПЕРИОДА 22-28 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

 

Епидемиологичен надзор

            За периода 22.04. - 28.04.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

Варицела – 9 случая - 8 случая за гр. Ловеч и 1 случай за с. Лесидрен;

Ентероколит – 1 случай за гр. Ловеч;

Регистрирани са първите два случая на Коклюш в област Ловеч  в гр. Троян.

Заболявянето е доказано при дете на 6 годишна възраст, посещаващо предучилищна група и дете на 9 години от 3-ти клас на едно и също училище. Децата са на домашно лечение и в добро общо състояние. Не се установява епидемична връзка между двата случая. Шестгодишното дете е с пълен имунизационен статус по отношение на коклюш за възрастта, а при 9-годишното дете липсва прием на четиривалентна ваксина на 6 години по Националния имунизационен календар. Контактните деца от предучилищната група и класа са поставени под медицинско наблюдение и е наложена карантина в рамките на класа/групата.

 

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 28.04.2024 г. включително е 0 на 100 хил. население, при 3  на 100 хил. население за предходната седмица.

 

За периода 22.04. - 28.04.2024 г. регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 79, 63 на 10 хил. население, при 72, 99 на 10 хил. население за предходната седмица.

           

Здравен контрол

През периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 31 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, с. Български Извор, с. Галата, гр. Тетевен, с. Дебнево, с. Гумощник, с. Градежница и с. Малка Желязна. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

В горе-цитираните места при проверка на детски и учебни заведения, бяха извършени и 5 текущи проверки за спазване изискванията на Наредба №6 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 6 години  -  2 проверки и на Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците –  3 проверки.