Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 29.01.2024 - 04.02.2024

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 05.02.2024

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н

ЗА ПЕРИОДА 29 ЯНУАРИ – 04 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

 

Епидемиологичен надзор

            За периода 29.01. - 04.02.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 18 случая за гр. Ловеч;

            Скарлатина –  4 случая – по 1 случай за гр. Ловеч, гр. Луковит, гр. Троян и с. Орешак;

            Вирусен хепатит тип Е – 1 случай за гр. Ловеч;

Вирусен хепатит тип неопределен - 1 случай за гр. Ловеч;

Коронавирус –   4  случая.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 04.02.2024 г. включително е 13 на 100 хил. население, при 19  на 100 хил. население за предходната седмица.

За периода 29.01. - 04.02.2024 г. регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 199, 07 на 10 хил. население, при 185, 8 на 10 хил. население за предходната седмица. Регистрираната заболяемост  е в рамките на нормалните стойности за сезона.

 

Здравен контрол

През периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 27 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Троян, с. Златна Панега, с. Румянцево. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

Извършена е проверка на 13 козметични продукта в 4 обекта за производство на  козметични продукти за съответствие с изискванията на Регламент 1223/2009г. относно козметичните продукти по отношение на състав, етикетиране и срок на годност. Не са констатирани нарушения.