Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 04.03.2024 - 10.03.2024

Дата на публикуване: 11.03.2024
Последна актуализация: 11.03.2024

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н

ЗА ПРИОДА 04-10 МАРТ 2024 ГОДИНА

 

           Епидемиологичен  надзор

           В периода 04.03.2024 г. – 10.03.2024 година включително в област Ловеч регистрираните случаи със заразни заболявания са както следва:

           От групата на капковите инфекции:

            – 2 случая на Скарлатина при дете от гр. Ловеч и с. Умаревци, посещават ДГ „Снежанка“ Ловеч.

           -53 случая на Варицела, при почти двойно по-малко от предходната седмица. Четиридесет и осем от регистрираните са за гр. Ловеч и засягат почти всички детски заведения и 4 училища. Останалите случаи са за селата Александрово, Баховица, Брестница и Крушуна.

           -Един случай на туберкулоза е регистриран при жена от гр. Тетевен

           -За втора поредна седмица няма регистрирани случаи с коронавирусна инфекция.  14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 10.03.2024 г. включително е 2 на 100 хил. население,

           Заболяемостта от остри респираторни инфекции за гр. Ловеч през тази седмица бележи леко снижение – 89,6 на 10 хиляди на селение, при 96,2 на 10 хиляди за предходната.

 

Здравен контрол

През периода инспекторите към от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  9  проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, Пресечена скала, кв. Гозница. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.