Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 15.01.2024 - 21.01.2024

Дата на публикуване: 24.01.2024
Последна актуализация: 24.01.2024

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ПЕРИОДА 15-21 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

 

Епидемиологичен надзор

            За периода 15.01. - 21.01.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 18 случая, от които 16 за гр. Ловеч и по 1 сл. за гр. Троян и гр. Летница;

            Скарлатина – 2 случая – по 1 случай за гр. Луковит и гр. Троян;

Коронавирус –   11  случая.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 21.01.2024 г. включително е 20 на 100 хил. население, при 27  на 100 хил. население за предходната седмица.

За периода 15.01. - 21.01.2024 г. включително се отбелязва завишение на заболяемостта от остри респираторни заболявания – 192, 44 на 10 хил. население, при 129, 40 за предходната седмица. Регистрираната заболяемост  все още е в рамките на нормалните стойности за сезона, но е критерий за подем на епидемичния процес от ОРЗ в областта. Продължава ежедневното събиране и анализиране на данни за прегледани пациенти с данни за грип/ОРЗ от амбулатории за първична медицинска помощ, включени в сентинелен надзор на грип/ОРЗ.

 

Здравен контрол

През периода  инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 23 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Луковит и гр. Троян. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.