Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0
Организационна структура Дейност и устройствен правилник Цели Отчети и планове Политика по качество Регистри Профил на купувача Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Конкурси Галерия

За Инспекцията

Дата на публикуване: 15.10.2020
Последна актуализация: 22.02.2024

 

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

 

РЗИ Ловеч е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Ловешка област.