Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MO4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U94

Профил на купувача

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2023

Обявление за покупка на компютърни конфигурации - Вариант 1

Обявление за покупка на компютърни конфигурации - Вариант 2

 

1. Процедура за доставка на 1 брой санитарен автомобил

 

 

Плащане на "Мото Пфое" -публикувано на 22.12.2014г. - Фактура № 0500117599/18.12.2014 г. на МОТО ПФОЕ ЕООД на стойност без ДДС 60905 лв. с ДДС 73086 лв. с дата на плащане 18.12.2014 г.

 

2. Процедура за доставка на 2 броя преносима система за телемедицина

 

 

Плащане на "Дъчмед интернешанъл" ЕООД-публикувано на 22.12.2014г. -Фактура № 0005000283/18.12.2014 г.  на Дъчмед интернешанъл  ЕООД на стойност без ДДС-41800  лв. с ДДС- 50160 лв. с дата на плащане 18.12.2014 г.

Публична покана (санитарен автомобил)
Дата на публикуване: 18.08.2023

Договор Проект (санитарен автомобил)
Дата на публикуване: 17.08.2023

Публична покана
Дата на публикуване: 17.08.2023

Указания към участниците
Дата на публикуване: 17.08.2023

Техническа оферта
Дата на публикуване: 16.08.2023

Ценово предложение
Дата на публикуване: 16.08.2023

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Дата на публикуване: 16.08.2023

Декларация на подизпълнителя
Дата на публикуване: 16.08.2023

Договор Проект
Дата на публикуване: 16.08.2023

Техническа спецификации
Дата на публикуване: 16.08.2023

Протокол от проведена процедура
Дата на публикуване: 16.08.2023