Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AD5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U35

Регистри

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2024

 

Промяна в регистър:   Община Тетевен: Лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – индивидуални практики към дата 16.2.2024

Промяна в регистър:   Община Ябланица: Амбулатории за специализирана медицинска помощ към дата 16.2.2024

 

Лечебни заведения за болнична помощ
Дата на публикуване: 15.08.2023

Община Ловеч: Медицински центрове
Дата на публикуване: 09.08.2023

Община Луковит: Медицински центрове
Дата на публикуване: 08.08.2023

Община Тетевен: Медицински центрове
Дата на публикуване: 07.08.2023

Община Троян: Медицински центрове
Дата на публикуване: 07.08.2023

Кабинети за неконвенционална медицина
Дата на публикуване: 04.08.2023

Дрогерии към РЗИ - Ловеч (към 1.1.2024)
Дата на публикуване: 04.08.2023