Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Отчети и планове

Дата на публикуване: 01.08.2023
Последна актуализация: 19.02.2024
Отчет на РЗИ - Ловеч за 2022 г.
Дата на публикуване: 02.08.2023

Отчет на РЗИ - Ловеч за 2021 г.
Дата на публикуване: 02.08.2023

План на РЗИ - Ловеч за 2023 г.
Дата на публикуване: 02.08.2023

План на РЗИ - Ловеч за 2022 г.
Дата на публикуване: 02.08.2023

План на РЗИ - Ловеч за 2021 г.
Дата на публикуване: 02.08.2023

Отчет на РЗИ - Ловеч за 2020 г.
Дата на публикуване: 02.08.2023

План на РЗИ - Ловеч за 2020 г.
Дата на публикуване: 01.08.2023

Отчет на РЗИ Ловеч за 2019 г.
Дата на публикуване: 01.08.2023

Отчет на РЗИ - Ловеч за 2018 г.
Дата на публикуване: 01.08.2023

План на РЗИ - Ловеч за 2019 г.
Дата на публикуване: 01.08.2023