Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Лекарска консултативна комисия - ЛКК

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 07.02.2024
Общи ЛКК
Дата на публикуване: 23.08.2023

Специализирани ЛКК
Дата на публикуване: 23.08.2023

МБАЛ - Ловеч
Дата на публикуване: 23.08.2023

МБАЛ - Троян
Дата на публикуване: 23.08.2023

МБАЛ - Тетевен
Дата на публикуване: 23.08.2023

МБАЛ - Луковит
Дата на публикуване: 23.08.2023

СБАЛББ-Троян
Дата на публикуване: 23.08.2023