Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2T64
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2T67

СДО (Следдипломно обучение)

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 04.12.2023

 

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата

План-програма на МУ София за 2024 г.

Анализ на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването на територията на област Ловеч

План-разписание за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2023 г. на Медицински университет - гр. София

 

Наредба №1 от 22,01,2015г за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

 

Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 и 2 от Наредба 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването базите за обучение обявяват целогодишно, включително на интернет страниците си, свободните длъжности за специализанти.

 

Приложения МФД 2023
Дата на публикуване: 04.12.2023