Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q2
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q3
Актуална здравна информация Здравно-информационни материали Световни здравни дни Национални програми и стратегии Регионални програми и стратегии Кабинет за консултативна дейност по отказване от тютюнопушене

Профилактика и промоция

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 09.11.2023

 

Дейността е  насочена към реализиране на национални и регионални профилактични програми за ограничаване влиянието на поведенческите фактори на риска върху здравето на хората, както и за повишаване на информираността и мотивацията им за утвърждаване на добри здравословни практики.