Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BQ3
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA95DC0

Козметични продукти

Дата на публикуване: 28.04.2021
Последна актуализация: 11.01.2024

 

Козметични продукти

 

         Здравният контрол върху козметичните продукти се извършва по реда на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ, L 342, 22.11.2009 г.) и Закона за здравето.