Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D68A905
Z7_PPGAHG8009CFA06E2QSEKHE413

Информация за лечебни заведения и ОПЛ

Дата на публикуване: 02.04.2024
Последна актуализация: 03.04.2024

 

ДИФТЕРИЯ

На вниманието на всички лечебни заведения

Във връзка с регистрираните през 2022 година случаи на дифтерия сред мигранти, настанени в приемателни центрове, са предприети действия за засилване на надзора на заболяването.

От Експертния съвет по инфекциозни болести са изготвени указания и насоки към лечебната мрежа (общопрактикуващи лекари, дерматолози, УНГ специалисти, пулмолози и др.) за клиничното протичане на дифтерията, заболявания в диференциално-диагностичен план и поведение при съмнителен случай.

Взетите проби за дифтерия за нашата област ще се изследват в РЗИ гр. Плевен.

 

Изтегли указания в PDF файл - Указания относно микробиологичната диагностика на дифтерия

 

ИНСТРУКЦИЯ за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола" в НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили и рубеола - изтегли от ТУК

 

-----------------------------------------------------------

Актуализирани бланки за планиране и отчетност на биопродукти и проведени имунизации и реимунизации, съгласно Наредба №15/2005 година за имунизациите в Република България, изм. и доп. ДВ. бр.11 от 6 Февруари 2024 г.

Във връзка с предстоящото тримесечно отчитане в дирекция „Надзор на заразните болести“ следва да бъдат представени актуалните приложени бланки.

1. Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2

2. Приложение № 7а към чл. 13, ал. 3

3. Приложение № 8а към чл. 16, ал. 1, т. 1.

4. Приложение № 8б към чл. 16, ал. 2

прил. 8а към чл.16, ал.1, т.1 Годишен план
Дата на публикуване: 02.04.2024